Realizowane projekty

Firma Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ABM w okresie od 2020-08-03 do 2021-03-31 realizuje projekt pt. Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków. Projekt realizowany jest realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0167/19.

Wartość projektu: 1 230 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 650 000,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności podmiotu, jako przedsiębiorstwa innowacyjnego na rynku regionalnym świadczącego ulepszone usługi przy wykorzystaniu nowozakupionego systemu naśnieżania

 Cele szczegółowe projektu: 

– zwiększenie wydajności systemu naśnieżania stoku w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami na terenie województwa podkarpackiego,

– utrzymanie stałej jakości śniegu, co w znaczący sposób przełoży się na jakość przygotowania stoków narciarski dla narciarzy,

– wydłużenie sezonu narciarskiego min. o kilka tygodni, dzięki zastosowaniu innowacyjnego

systemu zaśnieżania,

– zminimalizowanie niebezpieczeństwa występowania oblodzeń, co w znaczący sposób przełoży się na jakość przygotowania stoków narciarski dla narciarzy,

– zwiększenie żywotności urządzeń i instalacji stosowanej w systemie naśnieżania w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami na terenie województwa podkarpackiego,

– zwiększenie efektywności energetycznej (mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami na terenie województwa podkarpackiego),

– zmniejszenie zużycia wodę,

– zastosowanie technologii TIK poprzez wykorzystanie standardowej obsługi systemu przez Wi-Fi ze smartfonem, tabletem lub laptopem,

– zmniejszenie kosztów serwisowania instalacji poprzez zastosowanie zdalnej diagnostyki serwisowej. Projekt charakteryzuje się innowacyjnością na poziomie regionalnym, nie jest wynikiem wdrażania prac badawczo-rozwojowych. Projekt przyczyni się do ograniczenia spadku udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w regionie i województwie podkarpackim.