W Nowy Rok wyciągi czynne są od godziny 11:00 do 20:00, z wyjątkiem kolei która będzie pracować do godziny 16:00